Fininefrfglfgnhplaez

19 tips til bedre servicedesk

Kategorier: Samhandling ,ITIL ,Tjenestestyring ,Business management ,Business management
Publisert: September 23, 2014
Utgitt av: Syscom

Syscom har 25 års erfaring med verktøy, prosesser, opplæring og tjenester rundt IT Service Management. Som uavhengig leverandør sikrer vi deg den beste løsningen. Se mer


WP_19-tips-til-bedre-servicedesk.pdf

Fuxlxfobxxyip0aal6fv
Formålet med dette white paper er at du får ideer til hvordan du kan videreutvikle og forbedre servicedeksen - og dermed kundeservice.

Noen virksomheter opplever av og til at IT - og servicedesken - ikke leverer den service man forventer. Dette kan skyldes det faktiske servicenivået eller feil forventninger og det er absolutt mulig å gjøre noe med det.

Alle kan forbedre sin kundeservice med riktige verktøy og god håndtering av mennesker. Mange ser også til ITIL når de skal forbedre IT tjenestene sine. Det er mange gode ting å hente i ITIL, men bare være klar på hva som er målet før du setter i gang med et større prosessløp. Det er også viktig å huske at ITIL er et bibliotek som man kan plukke det man ønsker fra.

Vi skal ikke undervise deg i ITIL, men gi deg noen nyttige og konkrete tips. I det følgende er begrepene kunde og bruker benyttet om hverandre - ofte kan begge begrep benyttes samtidig.

WP_19-tips-til-bedre-servicedesk.pdf