Orfn8v49yq0juorogldv

Onsagers

Onsagers skaper verdier av unike norske ideer. Med rådgivning innen IP-Strategi, med bl.a. patent-, varemerke- og designbeskyttelse.

70 års sikring av de viktigste verdiene
Siden 1945 har Onsagers bidratt til å styrke bedrifters konkurranseevne gjennom å beskytte, forvalte og håndheve deres immaterielle verdier og rettigheter. Vi ser at det i den moderne kunnskapsøkonomien er særlig ressurser som kunnskap, erfaring, kreativitet og bedriftskultur som bidrar til næringslivets vekst og utvikling gjennom utvikling av immaterielle verdier og rettigheter.
Ingeniører + jurister = Onsagers
Med en tverrfaglige bransjeteam bestående av 23 ingeniører og 8 jurister kan Onsagers levere tjenester og rådgivning gjennom hele den immaterielle verdikjeden fra strategisk rådgivning til beskyttelse, forvaltning og håndhevelse av immaterielle verdier og rettigheter.


Mjup1lc8jcz1uys4nv65

EIERSKAP TIL INNOVASJON

Onsagers - 09.06.18

”Ny vekst, stolt tradisjon” er et godt og betegnende navn på Regjeringens havstrategi som ble fremlagt tidligere i år. Maritim næring er inne i en ny tid med r...