Rdbwz0wetvwr1qoqmsx5

Hvordan kan IT-avd i energiselskaper redusere kostnader og øke effektivitet?

Proact - 21.09.15

Med de endringer som skjer i energibransjen i dag, der det er økende krav til bedre kundeservice, tilgjengelighet, reduserte kostnader og mer effektiv drift, blir det stadig viktigere å benytte de...