Mjup1lc8jcz1uys4nv65

EIERSKAP TIL INNOVASJON

Onsagers - 09.06.18

”Ny vekst, stolt tradisjon” er et godt og betegnende navn på Regjeringens havstrategi som ble fremlagt tidligere i år. Maritim næring er inne i en ny tid med r...